Nguyễn Đức Thắng--SĐT: 01629976868

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
GIÁO ÁN  (1 bài)
BÀI VIẾT  (5 bài)

mía đường và các giải pháp

( Không khắc phục - mai kia hội nhập rồi ra sao?????) 1. Thiếu đầu tư cho khu nguyên liệu. Đây là một trong các sai lầm lớn nhất ảnh hưởng tới tình trang điêu đứng của các nhà máy mía đường của Việt Namhiện nay. Đầu tư ở đây không phải chỉ là vốn mà điều tôi muốn nói ở đây là về chất sám. Trên con đường hội nhập quốc tế . So với các nước khác có...Website của các thành viên
Website Phan Tuấn Hải
Lượt truy cập: 249
BLOG ĐOÁ SEN HỒNG
Lượt truy cập: 96
https://xtoan78.violet.vn/
Lượt truy cập: 85
Nguyễn Ngọc Nam's Website
Lượt truy cập: 64
Website của Nguyễn Thành Chung
Lượt truy cập: 55
Đổng Văn Trúc
Lượt truy cập: 53
NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ
Lượt truy cập: 49