Nguyễn Đức Thắng--SĐT: 01629976868

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Thắng
Giới tính Nam
Website https://thayvatro.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Văn Linh
Quận/huyện Huyện Thuận Nam
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu 1
Xác thực bởi Trần Thị Kim Loan, Nguyễn Trung Dũng
Đã đưa lên 171 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1313 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 67 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 195863 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này