Nguyễn Đức Thắng--SĐT: 01629976868

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Bin
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tringuyenlqd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trung Tâm Vạn Hạnh
Quận/huyện Quận 10
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 154 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4687 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 23 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33246 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này