Nguyễn Đức Thắng--SĐT: 01629976868

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photo
Họ và tên Qwertyuiop Ádff
Giới tính Nam
Đơn vị cao don
Tỉnh/thành nghe an
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Khánh
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THPT Trần Quang Khải
Tỉnh/thành ĐakLak
Điểm số 137 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Xinh
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THPT Chu Văn An
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 88 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên nguyễn Văn Tuấn
Giới tính Nam
Đơn vị trường THPT Cheguevara
Tỉnh/thành Ben tre
Điểm số 59 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Văn Quý
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Phuong son Luc nam Bac giang
Tỉnh/thành Bac giang
Điểm số 174 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Ái Vân
Giới tính Nữ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Kiều
Giới tính Nữ
Đơn vị THPT Cho Moi
Tỉnh/thành Bac Kan
Điểm số 25992 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bùi Thế Lâm
Giới tính Nam
Đơn vị THPT Ánhơn 2
Tỉnh/thành Nghệ An
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Công Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DL Hermann Gmeiner
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 48 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Đổng Văn Trúc
Giới tính Nam
Website https://vantruc80.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hữu Đức
Quận/huyện Huyện Ninh Phước
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Thể dục, Tin học
Điểm số 5754 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Trọng Vương
Giới tính Nữ
Đơn vị thpt vinh xuan
Tỉnh/thành thua thien hue
Điểm số 83 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Kim Thoa
Giới tính Nữ
Đơn vị Truong THPT Cheguevara
Tỉnh/thành Ben TRe
Điểm số 340 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Anh
Giới tính Nữ
Đơn vị trường thpt phú thịnh
Tỉnh/thành vinh long
Điểm số 5744 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hoài Nam
Giới tính Nữ
Đơn vị trường THCS thạnh trị
Tỉnh/thành Bến Tre
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Hồ Bình Phú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/binhphu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Mang Thít
Quận/huyện Huyện Mang Thít
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Chuyên môn Toán học
Điểm số 3876 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huỳnh Văn Thông
Giới tính Nam
Đơn vị Trường đại học Giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Nguyễn Minh Phước
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Phạm Phú Thứ
Quận/huyện Huyện Điện Bàn
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 15061 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Thế
Giới tính Nam
Website https://minhthess.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sầm Sơn
Quận/huyện Thị xã Sầm Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Điểm số 24128 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ An Thái
Giới tính Nữ
Đơn vị Truong PTTH Phạm hồng thái
Tỉnh/thành hà nội
Điểm số 96 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Thị Kiều Na
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THPT Lê Trực
Tỉnh/thành Quảng Bình
Điểm số 100 (xem chi tiết)