Nguyễn Đức Thắng--SĐT: 01629976868

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Các thành viên đã tải về

No_avatar
Lê Abhs
tải lúc 10:49 18/05/2016
No_avatar
Lương Kỷ Linh
tải lúc 20:00 16/05/2016
Avatar
Ngô Minh Nguyệt
tải lúc 17:33 16/05/2016
No_avatarf
Đỗ Thị Ngọt
tải lúc 08:33 15/05/2016
No_avatar
Đào Quang Mạnh
tải lúc 20:02 13/05/2016
No_avatar
Đang bị khóa
tải lúc 12:28 10/05/2016
No_avatar
Nguyễn Thành Công
tải lúc 09:24 10/05/2016
No_avatar
Nguyễn Van A
tải lúc 11:44 09/05/2016
No_avatar
Nguyễn Phúc Trường An
tải lúc 12:33 08/05/2016
No_avatarf
Trần Minh Anh
tải lúc 17:16 07/05/2016
Avatar
Hà Quang Nhị
tải lúc 19:51 02/05/2016
No_avatar
Nguyễn Hoàng Trọng
tải lúc 09:12 30/04/2016
No_avatar
Lê Ạnh
tải lúc 23:40 26/04/2016
No_avatar
Lê Xuân Bình
tải lúc 22:43 26/04/2016
No_avatar
Nguyễn Minh Khang
tải lúc 13:54 25/04/2016
No_avatarf
Hồ Thị Liên
tải lúc 21:20 22/04/2016
No_avatar
Ngô Trung Vinh
tải lúc 23:36 21/04/2016
No_avatar
Huỳnh Thanh Huệ
tải lúc 11:25 19/04/2016
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓